INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS


Bendra informacija

UAB „AD Baltic” (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „AD Baltic“

Juridinio asmens kodas: 120054177

Ukmergės g. 284, Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2431474

El. paštas: info@adbaltic.lt

 

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes kiekvieną kartą lankantis šioje interneto svetainėje, bus taikomos čia aprašytos taisyklės.

 

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

-     jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;

-     informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);

-     tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ir kt.).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

-     jūs prisijungiate prie mūsų svetainės kaip klientas;

-     siunčiate užklausą dėl pasirinktos prekės;

-     komunikuojate su mumis (skambindami ir/ar rašydami mums į mūsų elektroninio pašto dėžutę);

-     užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;

-     dalyvaujate apklausose.

 

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

-     pateikiate užklausas per registracijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras);

-     naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);

-     darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

 

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

-     informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas (užsisakant prekę ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių suteikimas (pvz.,  internetinėje svetainėje verslo klientų paskyros sukūrimas ir administravimas);

-     informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose;

-     informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu;

-     informaciją, reikalingą nustatyti jūsų tapatybę;

-     informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

-     paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, darbovietė, gyvenamoji vieta. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip  pavyzdžiui jūsų telefonas, elektroninis paštas skirti susisiekti prekės užsakymo atveju.

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

-     informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (Įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

 

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

-     jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė;

 

Už įsigytas prekes jūs galite mokėti savo banko internetinės bankininkystės sistemoje ir tuomet saugumą užtikrina banko serveris, kuriame vedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik jūs. Atsiskaitydamas elektronine bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl mūsų darbuotojams ši informacija yra neprieinama.

Svarbu: UAB „AD Baltic“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

 

Prisijungimas prie uždaros naudotojų (verslo klientų) grupės

Svetainėje teikiama tam tikra informacija skirta tik mūsų verslo klientams. Tam, kad patvirtintume, jog esate įgalioti prisijungti prie šios svetainės, jūs turite pateikti savo vardą, pavardę, prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kuomet patvirtinsime prisijungimą, sukursime jūsų naudotojo paskyrą. Verslo klientai, nurodydami paskyroje savo darbuotojų asmens duomenis, įsipareigoja prieš teikiant jų duomenis mums tinkamai informuoti savo darbuotojus apie asmens duomenų perdavimą UAB „AD Baltic“ ir užtikrinti, kad darbuotojai susipažino su šia privatumo politika.

 

Asmens duomenis šiuo tikslu tvarkome tam, kad galėtume suteikti prieigą prie mūsų svetainės. Išjungus naudotojo paskyrą, šie duomenys automatiškai ištrinami.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

-     Vykdyti su jumis sudaryta auto dalių pirkimo-pardavimo sutartį ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių vykdymą .

-     Informuoti apie mūsų vykdomą veiklą.

-     Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.

-     Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą,  kiek tai leidžia įstatymai). Jūsų sutikimai[1] dėl tiesioginės rinkodaros kas metus bus atnaujinami.

-     Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

-     Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

-     Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰.

 

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@adbaltic.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje. Jūsų sutikimo atšaukimas nedarys poveikio iki sutikimo atšaukimo mūsų vykdytam jūsų asmens duomenų tvarkymui.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

-     Teisės aktų reikalavimų vykdymas;

-     Sutarties su jumis vykdymas;

-     Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni;

-     Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

 

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Vykdyti su jumis sudaryta auto dalių pirkimo-pardavimo sutartį ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių vykdymą

Sutarties su jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti interesai – verslo žinomumo ir prestižo didinimas.

Vardas, pavardė, darbovietė, gyvenamoji vieta, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas skirti susisiekti.

Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu ir/arba informuoti apie mūsų vykdomą veiklą.

 

Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.

Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.

Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Jūsų sutikimai dėl tiesioginės rinkodaros kas metus bus atnaujinami.

Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime jūsų sutikimą.

Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas.

Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

 

Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą.

IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

 

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas - gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

-     Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,

-     Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas,

-     Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,

-     Teisėsaugos institucijoms,

-     Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: IT paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, bankines paslaugas teikiančios įmonės. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra įmonės, susijusios su teikiamomis padangų pardavimo, montavimo bei transporto priemonių serviso paslaugomis Šių partnerių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

 

Kai Duomenų valdytojas siunčia jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

-     Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis.

-     Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės.

-     Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.

-     Privacy Shield“ (sertifikavimo mechanizmas JAV įsikūrusiems duomenų valdytojams) ar galimi tarptautiniai susitarimai su kitomis valstybėmis.

-     Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos.

Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės Bendrovė gali pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz.: Jūsų perduoti duomenys remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente nurodytais atvejais.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Apmokėjimo duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos.

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

Duomenys bus tvarkomi iki Jūsų atsisakymo gauti mūsų siunčiamą rinkodarą.

Video kamerų pagalba renkami duomenys

Iki 30 dienų.

IT sistemų įrašai (logai)

Iki kelių mėnesių.

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

-     Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).

-     Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).

-     Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).

-     Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“).

-     Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).

-     Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

-     Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. Taip pat galite bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą. (teisė nesutikti).

-     Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 2431474, parašę mums šiuo adresu info@adbaltic.lt, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

 

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

 

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu.

Jūsų teisė

Tam tikri apribojimai

Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 

Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

Ši teisė reiškia:

-      Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,

-      Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą

-      Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą

-      Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės

-      Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą

-      Informaciją ar taikomas profiliavimas

-      Duomenų saugojimo laiko pateikimą

Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 

Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli

Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

 

Taikoma, jeigu:

-  mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti

-  duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate

- duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni

- informacija gauta neteisėtu būdu

 

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

 

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

-      jei jūs ginčijate informacijos tikslumą

-      jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu

-      mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta

-      informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

 

Teisė į duomenų perkėlimą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.

Teisė nesutikti

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. Taip pat galite bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą.

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

www.ada.lt

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

 

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

_ga

2 metai

Naudojamas atskirti unikalius vartotojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį.

_gat

10 minučių

Naudojamas Google Analytics ribojant duomenų rinkimą, esant didelei puslapio apkrovai.

_gid

24 valandos

Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-clickdesk_referrer

1 metai

Slapukas, skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti (clickdesk)

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-site_visit_time

1 metai

Slapukas, skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti (clickdesk)

all_RyDwsSBXVzZXJzGOXT9qoEDA-visit_count

1 metai

Slapukas, skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti (clickdesk)

PHPSESSID / ASP.NET_SessionId

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Slapukas, skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.

Lang_code

1 metai

Sukurtas saugoti kalbos pasirinkimą

fr

3 men

Facebook slapukas skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams.

 

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

UAB „AD Baltic“

juridinio asmens kodas: 120054177

adresas: Ukmergės g. 284, Vilnius, Lietuva

Duomenų apsaugos pareigūno tel: [kol kas neturime]

El. Paštas: info@adbaltic.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 spalio 31 d.

 [1] Taikoma potencialiems klientams. Potencialūs klientai yra tie, kurie dar neturi sutartinių santykių su įmone, tačiau norėtų gauti, pavyzdžiui, naujienlaiškį ar kitokio pobūdžio informaciją apie mūsų turimas prekes ar paslaugas. Jeigu potencialiems klientams aukščiau minėtos informacijos siuntimas yra neaktualus, tuomet ir sutikimas nėra reikalingas.